E-cursus Talenten & Passie Les 9

E-cursus-Passie-talent-les9-succesverhaal

Jouw eigen succesverhaal

Vaak is het lastig om voor jezelf te benoemen waar je nu precies goed in bent. De dingen die je goed kunt, doe je vaak heel vanzelfsprekend. En als het zo vanzelfsprekend gaat, realiseer je je vaak niet dat dát juist bijzonder is en dat niet iedereen het met hetzelfde gemak doet of kan als jij.

 


P.S.

Alle lessen worden online gezet in het dossier Talenten & Passie. Bekijk het hele overzicht! Wil je de lessen in je mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar redactie@magazinemint.nl en je mist geen les.


Om scherp te krijgen waar nu precies jouw talenten liggen, werkt het goed om je succesverhalen (op het werk en privé) in kaart te gaan brengen: díe dingen die jij tot een succes hebt gemaakt, de dingen die jou in de regel gemakkelijk afgaan. Dingen waar je best een beetje (of heel erg) trots op bent, waar je dankbaar voor bent. Het hoeven geen uitzonderlijke prestaties te zijn, het is juist de bedoeling dat je op zoek gaat naar dingen waarvan je zegt: “Dat kan ik prima, het kost me geen moeite” of: “Dat heb ik (super) goed gedaan”.

 Opdracht 1

Schrijf vijf succesverhalen op, drie in een werksituatie en twee in een privé-situatie. Noem alles wat je gedaan hebt om tot het resultaat te komen.

Op het werk                                                                              Op het werk

Op het werk                                                                              Privé (hobby’s, vrijwilligerswerk, thuis)

Wat zeggen deze succesverhalen over vaardigheden en talenten die je bezit?

Vaak wordt gezegd dat het allerbeste is als waardering en liefde vanuit jezelf komt, in de vorm van zelfliefde en zelfwaardering. Omdat je dan de waardering, goedkeuring en liefde van je omgeving niet nodig hebt.

Maar dat is net zo’n zelfbedrog als de zelf opgetrokken muur van perfectionisme of presteren. Daarmee zeg je immers: ik heb niemand nodig, ik red mezelf wel. Het is genoeg als ik van mezelf houd. Als ik mezelf waardeer. Daarmee ontken je je diepste behoeften. Je menselijkheid. Je identiteit. Want God heeft ons geschapen voor gezelschap. Hij verlangt naar een diepe, intieme relatie met ons. En Hij verlangt ernaar dat wij ook met elkaar diepe, zinvolle en liefdevolle relaties aangaan. God wil dat wij onze licht schijnen voor andere mensen, zodat zij Hem verheerlijken. En net zo wil God anderen ook gebruiken om hun licht op ons te schijnen.

Onze identiteit is per definitie contextueel en relationeel. Je bent wie je bent dankzij de omgeving, dankzij mensen om je heen in wie je je gespiegeld ziet, die jou opbouwen en bemoedigen of terechtwijzen als dat nodig is.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat wij geneigd zijn om onszelf beter te beoordelen dan anderen dat zouden doen. Dit kan gemakkelijk tot een blinde vlek leiden. We hebben anderen nodig om ons in hen te spiegelen, om feedback te krijgen. Door te horen en te ervaren hoe wij op anderen overkomen, kunnen we toetsen of dit gedrag ook is wat wij bedoelen. Komen intenties en gedrag overeen? Zo nee, hoe komt dat en hoe kunnen we bijsturen?

Om je beeld van jezelf te toetsen, ga je input vragen aan anderen om je heen over hoe je overkomt.

Opdracht 2

De meest getrouwe beeld van je identiteit krijg je van God, jouw hemelse Papa. Hij heeft je gemaakt en Hij weet als geen ander wie je bent. Weet jij wat jouw Papa over jouw identiteit heeft gezegd? Lees je Vaders liefdesbrief aan je.

Zoek verschillende teksten over je identiteit in de Bijbel. Lees bijvoorbeeld Ef. 1:4-14, Ef. 2:10, Rom. 8:12-17, 1 Joh. 3:1-3, Kol. 2:10, Kol. 3:12, Ps. 119, 1 Kor. 3:9, 1 Kor. 6:19, 2 Kor. 4:7, 2 Kor. 5:17, Joh. 15:5, Joh. 15:15, Mat. 5:14, Fil. 4:13.

Vraag God in je stille tijd om aan jou te openbaren wie jij ten diepste bent, wat jou uniek maakt en wat je kwaliteiten zijn. Welke conclusies trek je over je identiteit op basis van wat je gelezen en ontdekt hebt? Schrijf dit op:

Mijn identiteit is…/ik ben…

Opdracht 3

Benader twee collega’s en twee mensen uit je vrienden- of kennissenkring die jou (redelijk) goed kennen en leg hen de onderstaande zes vragen voor. (Het is het prettigst als je deze zes punten in een kort individueel gesprek bespreekt, maar het kan uiteraard ook per mail als je prettig vindt. Stuur dan ieder persoon een blanco formulier waarbij je de zelfevaluatie later zelf invult, dus niet vooraf.)

Voordat je de navolgende vragen aan anderen voorlegt, is het zinvol ze eerst zelf te beantwoorden. Dat maakt het mogelijk later jouw antwoorden met die van de anderen te vergelijken. (Jouw antwoorden deel je niet vooraf met de respondenten, zodat zij zo onbevangen mogelijk jou van feedback voorzien.)

Vergelijk de reacties van de anderen met je eigen antwoorden. Verwerk dit tot een geheel en trek daaruit conclusies voor ontwikkelpunten. Leg dit vast, als je het prettig vindt, in een 360º feedbackverslag.

Kernvragen

1. Wat zijn mijn belangrijkste kwaliteiten en grootste talenten?

Zelfevaluatie:

Feedback:

2. Wat motiveert mij het meest?

Zelfevaluatie:

Feedback:

3. Waarin ben ik het meest geïnteresseerd?

Zelfevaluatie:

Feedback:

4. Wat zijn mijn minst sterke kwaliteiten/talenten?

Zelfevaluatie:

Feedback:

5. Wat zijn mijn grootste valkuilen?

Zelfevaluatie:

Feedback:

6. Twee tips om nog meer uit mijn leven en werk te halen

Zelfevaluatie:

Feedback:

Als je je eigen evaluatie vergelijkt met de feedback die je hebt gekregen, wat valt je op? Komen de beelden grotendeels overeen of juist niet? Welke verschillen zie je? Hoe zou dat kunnen komen?

Wat is je conclusie op basis van de vergelijking? Welke ontwikkelpunten zie je voor jezelf?

Als het je helpt om een overzicht te maken, kun je alle informatie verwerken in de kaders hieronder:

E-cursus-Passie-talent-les9-succesverhaal-kader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles op een rijtje
Alle lessen worden online gezet in het dossier Talenten & Passie. Bekijk het hele overzicht! Wil je de lessen in je mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar redactie@magazinemint.nl en je mist geen les.

Comments

comments


Leona Aarsen

Over

Leona Aarsen is Hongaarse en woont sinds haar 19e in Nederland, is getrouwd met Tim en heeft twee tieners. Leona is christen en leeft vanuit God’s liefde en genade. Ze houdt van lezen, is een knipperlicht hardloper en dito veganist. Na haar studie Personeel & Arbeid is Leona ruim veertien jaar bij verschillende organisaties actief geweest als HRM adviseur. Na een burn-out koos Leona ervoor om zich volledig te richten op wat haar ten diepste drijft: mensen en organisaties helpen om tegenslagen te overwinnen en weer te gaan stralen. Sinds 2011 is ze als master coach en psychosociaal therapeut werkzaam vanuit haar onderneming, anderZverder. Leona is auteur van een viertal e-boeken over burn-out, bevlogenheid, leiderschap en talent. Tevens is ze redacteur/auteur van Counselling Magazine.


'E-cursus Talenten & Passie Les 9' heeft nog geen reacties

Reageer als eerste!

Reageren?

Je e-mailadres wordt niet getoond.

Copyright magazine Mint, 2015.